2018 წლის 20 იანვრიდან საზოგადოება „ბილიკში" საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის G-PriEd-ის ფარგლებში დაიწყო ტრენინგების კურსი დაწყებითი განათლების ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგებისათვის თემაზე „გაგება-გააზრებაზე ორიენტირებული კითხვის გაკვეთილის დაგეგმვა და ჩატარება". სწავლება ასევე ჩატარდა მათემატიკის პედაგოგებისათვის. სასწავლო კურსი გიმნაზიის 15-მა მასწავლებელმა გაიარა. ტრენინგზე მიღებული ცოდნის გამოყენებით გიმნაზიის მათემატიკის მასწავლებელმა რუსუდან მღებრიშვილმა  დაგეგმა და ჩაატარა გაკვეთილი ევრისტიკული მეთოდის გამოყენებით, რომელიც პროექტის ექსპერტებმა დადებითად შეაფასეს.  

ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია
ს/კ 218082848
მისამართი: ქ. გორი, სამეფო ქ. #5
ვი-თი-ბი ბანკი ჯორჯია (გორის ფილიალი)
UGEBGE22
ანგარიშის # GE17VT0200000028483608

www.000webhost.com