კათედრის ხელმძღვანელი - ქეთევან კორაშვილი

 

წევრები:

  1. მედეია აწკარუნაშვილი
  2. ცირა ზაბილონი
  3. მარინე კახიაშვილი
  4. ქეთევან ლობჟანიძე
  5. ლელა მერაბიშვილი
  6. მარიამ სანადირაძე
  7. თამარ წულუკიძე
  8. ელენე ტაური

ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია
ს/კ 218082848
მისამართი: ქ. გორი, სამეფო ქ. #5
ვი-თი-ბი ბანკი ჯორჯია (გორის ფილიალი)
UGEBGE22
ანგარიშის # GE17VT0200000028483608

www.000webhost.com