კათედრის ხელმძღვანელი - ლელა ყეინაშვილი

წევრები:

  1. ლიანა გელაშვილი
  2. თინათინ გვერდწითელი
  3. კობა კვინიკაძე
  4. ქეთევან პარასკევაშვილი
  5. ზურაბ ქარელი

ა(ა)იპ ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია
ს/კ 218082848
მისამართი: ქ. გორი, სამეფო ქ. #5
ვი-თი-ბი ბანკი ჯორჯია (გორის ფილიალი)
UGEBGE22
ანგარიშის # GE17VT0200000028483608

www.000webhost.com